string(7) "true & " Synergize : Home
Synergize BV - connecting knowledge for your succes

 

Welkom bij Synergize!

 

Synergize is een netwerkorganisatie die als kennismakelaar opereert.

Wij zijn gespecialiseerd in het vinden en verbinden van de juiste kennis (resources) om uw doelstellingen te realiseren. Hiervoor vertalen wij uw kennisvraag naar een markt- en oplossingsgericht aanbod. Wij treden graag buiten de gebaande paden, zijn creatief in het zoeken naar oplossingen en gaan gezamenlijk uitdagingen aan.

Wij ondersteunen organisaties in de segmenten product- en software ontwikkeling, en organisatie- en cultuurverandering. Tevens kan Synergize uw flexibele schil aan resources realiseren.

 

Synergize bestaat uit een groep van circa 100 professionals met een enorm netwerk, geborgd in het Synergize Partner Netwerk, en meer dan 100 leveranciers, waardoor we bijna iedere vraag aan kunnen.

 

Synergize Resource Model (SRM) > Managed Services Provider (MSP)

Met succes hebben wij bewezen dat we uw complete resourceproces kunnen overnemen, door middel van een unieke combinatie van insourcing en outsourcing. Het Synergize Resource Model (SRM) zorgt gemiddeld voor een gunstigere inkoop (besparing tussen de 5% en 10%) en een zeer goede kwaliteit van resources (rapportcijfer 8 gemiddeld).

De business case is eenvoudig: externe resourcing wordt kwantificeerbaar goedkoper, efficienter en flexibeler, tegen een betere kwaliteit. Last but not least: de organisatie wordt ontzorgd en ontlast.


Synergize als managed services provider.

 

Onze missie: door effectief te netwerken, kennis te verbinden en creatief samen te werken, vinden we de beste oplossing voor elke vraag.

Onze filosofie: SFT hiermee bedoelen we Snel in reageren, Flexibel in oplossingen en Transparant in o.a. kosten.

Onze aanpak: alle afspraken worden SMART gemaakt: Specifiek, Meetbaar (qua resultaat en in tijd), Aantrekkelijk (en ambitieus), Realistisch en Tijdgebonden. 

Het is onderdeel van onze missie om als een spin in het web te fungeren van een multidimensionaal en multidirectioneel netwerk waarbij klanten en leveranciers in een business-to-business omgeving effectief gebruikmaken van elkaars diensten.

Voorwaarde voor samenwerken: "Om te kunnen vermenigvuldigen moet je kunnen delen…"

Synergize, succesvol sinds 2006 bij o.a.Meedenken en de persoonlijke benadering van Jeroen en Bas

"Ze kijken breder en denken met je mee. Ze kunnen helpen op een breed gebied zoals tijdelijk extra mensen, training en koppelen met andere interessante partijen."

Roel Westenberg, Manager System & Software Engineering - Strukton Rail

 CITO Arnhem

Geen commerciële prietpraat, maar een luisterend oor en een grote oplossingsgerichtheid

"Synergize luistert eerst en denkt vervolgens mee over de beste oplossing om een probleem op te lossen, en niet – zoals veel andere partijen – beweert de oplossing voor je te hebben, terwijl ze je situatie niet kennen."

Bianca Dekker, Afdelingshoofd ICT Ontwikkeling (juli 2012) - CITO

  ?>
  ?>