Bel ons Sales team: +31(0)653221881 (Bas) of +31(0)657040521 (David) Join Our Network MENU

Gesprek met Walther Berk, zelfstandig ondernemer en lid van het Synergize Partner Netwerk (SPN). We spreken Walther over zijn vak en de samenwerking met Synergize.

Wie is Walther Berk?
Het grootste deel van mijn werkzame leven ben ik actief in de informatietechnologie sector en ik werk nu als projectleider. Ik ben verantwoordelijk voor uiteenlopende projecten, van hele harde infrastructurele projecten tot organisatie- / procesveranderingen.

Waarom ben je als zelfstandige gaan werken?
Vier jaar geleden ben ik gestart als zelfstandige en hiervoor heb ik gewerkt in een detacheringsconstructie. Ik heb altijd de behoefte gehad om meer verantwoordelijkheid te dragen en om meer vrijheid te hebben. Als zelfstandige heb je meer vrijheid dan wanneer je werkt voor een werkgever. Ik wilde graag mijn eigen trainingen inplannen, mijn eigen ontwikkeling ondersteunen en als zelfstandige heb je die vrijheid. Dat biedt voor mij veel mogelijkheden.

“Ik heb altijd de behoefte gehad om meer verantwoordelijkheid te dragen en om meer vrijheid te hebben”

Welke projecten heb je gedaan?
Ik ben verantwoordelijk geweest voor veel bedrijfsintegraties waarbij een overgenomen bedrijf of delen hiervan geïntegreerd werden in de moederorganisatie.
Dat zijn hele brede en complexe projecten. Dat gaat van harde infrastructuur, netwerken- en datacenterintegraties tot de integratie van bedrijfsprocessen op de IT-afdeling. De gehele dienstverlening wordt dan overgenomen zodat de afdeling IT en de business op dezelfde voet en met dezelfde diensten verder kunnen gaan.
Daarnaast heb ik organisatieveranderingen en implementaties begeleid waarbij er verschillende softwarepakketten geïmplementeerd werden.

Hoe ben je in contact gekomen met Synergize?
Voordat ik als zelfstandige ging werken kwam ik al in contact met Synergize omdat ik via Synergize extra resources inhuurde. Via mijn eigen netwerk heb ik bij Boskalis een opdracht gekregen en Synergize was in die tijd al de broker van Boskalis. De contractuele zaken hebben we destijds via Synergize geregeld.

Je kent Synergize voornamelijk als leverancier voor jouw IT- Resourcewensen. Hoe bevalt die samenwerking?
Synergize is een gespecialiseerde inhoudelijke ICT broker en het voordeel daarvan is dat het contact heel persoonlijk en op maat is. Ik ken alle medewerkers van Synergize persoonlijk en ik spreek ze regelmatig, het contact is heel warm. Synergize is een heel betrokken club, ze kennen mij en ze weten wat mijn belang is en waar ik in geïnteresseerd ben en zo weten we elkaar altijd goed te helpen.

“Synergize is een heel betrokken club, ze kennen mij en ze weten wat mijn belang is”

Heeft Synergize de technische kennis om jou te ondersteunen?
Met regelmaat stuur ik opdrachten naar Synergize om de juiste mensen te vinden voor projecten waar ik extra resources voor nodig heb. En dat werkt heel erg fijn, want zij vinden ook altijd de juiste mensen. Ze zorgen dat de interimmer een goede voorbereiding krijgt, het zijn mensen met kennis van zaken en kennis van het project. En dat maakt mijn werk heel erg makkelijk wat betreft resources.
Synergize weet vaak bureaucratische processen bij grote organisaties heel effectief te maken zodat ik van alle bureaucratische stappen als manager weinig merk. Daarnaast loopt het contractuele en administratieve proces binnen Synergize goed. De betalingen door Synergize aan de Zp’er gaan ontzettend snel. Zeker als ik het vergelijk met andere brokers. Ruim binnen een maand wordt er betaald.

“De betalingen door Synergize aan de Zp’er gaan ontzettend snel.”

Je bent lid van het Synergize Partner Netwerk (SPN), wat brengt dit jou?
Het SPN brengt zelfstandigen bij elkaar onder het motto: “samen zijn we sterk”. Het is een fijne gelegenheid om met vakgenoten in contact te komen. Om ervaringen uit te wisselen en om kennis te delen, dat helpt ook in het verwerven van nieuwe opdrachten. Het houdt je inhoudelijk scherp en biedt de gelegenheid om de laatste trends in de markt te bespreken. Kortom, een heel fijn netwerk. Het wordt ook altijd goed gefaciliteerd vanuit Synergize. Er is minimaal twee keer per jaar een bijeenkomst rond een thema in combinatie met een activiteit dat vergemakkelijkt het contact en maakt het ook leuk.

Wat zeg je tegen een potentieel nieuwe SPN’ er?
Synergize is een kleine club met betrokken mensen, persoonlijk contact en adviserend richting de ZP’er. Het is een veilige omgeving om te starten.

Synergize in 3 woorden?
Betrokken, daadkrachtig en persoonlijk.

 

Adres

Synergize BV
Freddy van Riemsdijkweg 4
5657 EE EINDHOVEN
Telefoon:
+31(0)653221881 (Bas) of
+31(0)657040521 (David)
E-mail: info@synergize.nl

Whatsapp contact

Adres

Synergize BV
Freddy van Riemsdijkweg 4
5657 EE EINDHOVEN
Telefoon:
+31(0)653221881 (Bas) of
+31(0)657040521 (David)
E-mail: info@synergize.nl

Whatsapp contact

Synergize BV
HW Iordensweg 7
7391 KA TWELLO
Synergize BV
HW Iordensweg 7
7391 KA TWELLO

Volg ons

 

Volg ons

 

Op al onze diensten en transacties zijn de algemene voorwaarden van de branche organisatie Fenit van toepassing, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.
Algemene VoorwaardenGeneral Conditions | Privacy Policy

× Hoe kan ik je helpen?