Synergize BV - connecting knowledge for your succes

Workshops & assessments

Plannen en organiseren van Workshops ter ondersteuning van bijvoorbeeld het proces van requirements en change management.

Niet alleen ICT gericht, maar vooral ook gericht op veranderingen in de organisatie, procesverbeteringen en met veel aandacht voor het menselijke aspect.

 

Time-management

Er wordt steeds meer van u verlangd. Regelmatig stapelt het werk zich op en er lijkt geen einde aan te komen. Ook de bijbehorende geestelijke en lichamelijke druk stapelen zich op en af en toe heeft u wel eens het gevoel dat het u zelfs te veel wordt. Het lijkt wel alsof anderen bepalen hoeveel tijd u voor uzelf mag hebben. Tijd voor Time-management!

In deze workshop leert u verschillende technieken te hanteren waarmee het stellen van prioriteiten een eenvoudige zaak wordt. U krijgt weer zicht op hoeveel tijd u aan bepaalde taken mag besteden en u weet onderscheid te maken tussen wat urgent en wat belangrijk is. U leert weer controle over uzelf en anderen te krijgen.


Mind mappen

Mind mappen is een methode die het niet alleen mogelijk maakt om grote hoeveelheden informatie te structureren en inzichtelijk te maken, maar bevorderd tevens de creativiteit. Daarnaast is mind mappen een krachtig middel om te leren en erg handig ter ondersteuning van brainstormsessies. Bij Morganfield maken wij graag en veel gebruik van deze krachtige techniek. Het is niet voor niets dat de navigatie van deze website de vorm van een mind map heeft.


Onderhandelen

Een manager doet, bewust of onbewust, niet anders. Zeker bij de tijdelijke vormen van management, waarbij de manager niet tot de lijnorganisatie behoort, ontleent hij of zij veel van de mogelijkheden aan succesvol onderhandelen. Zo zien wij een projectplan als een contract tussen de staande en de tijdelijke organisatie (het project). En contracten zijn nu eenmaal de resultante van onderhandelen. Met het verhogen van uw onderhandelingsvaardigheden vergroot u tevens uw ‘speelruimte’ en verhoogt u de kans op succes.

 

Assessments

Tevens voeren wij assessments uit, maken verbetervoorstellen en begeleiden de uitvoering ervan. Bijvoorbeeld op het gebied van CMMi en EQMM. Meestal beginnen we met een nulmeting om te bepalen waar de organisatie staat en kunnen op basis daarvan komen met verbetervoorstellen voor zowel de organisatie als voor individuen.