Synergize BV - connecting knowledge for your succes

Welke diensten kunnen we leveren?

 

Onze dienstverlening gaat verder dan die van een broker (intermediair) voor het in- en verhuren van de goede mensen op het gebied van ICT of ICT gerelateerde business.


Vanuit ons netwerk weten wij de juiste partner te vinden die de kennis heeft om uw behoefte in te vullen. Wij zorgen ervoor dat deze kennisorganisatie (partner) volledig voorbereid bij u wordt geïntroduceerd. Synergize faciliteert het hele proces, van introductie tot en met uitvoering EN nazorg.

 

Het proces

Na een succesvolle kennismaking starten we graag met een korte opdracht, zegge een proeve van bekwaamheid. Nieuwe partijen moeten nog even aan elkaar wennen. Synergie vindt niet vanzelf plaats, iedere relatie moet groeien, het gaat om vertrouwen en de wil om echt samen te werken. Dan pas kunnen we allen succesvol zijn.
Synergize begeleidt het hele proces, houdt de vinger aan de pols en treedt op als bemiddelaar. Zo kunnen we ervoor zorgen dat alle partijen tevreden zijn en blijven.
De geïntroduceerde partner heeft samen met de opdrachtgever de regie over de inhoudelijke opdracht, Synergize bewaakt het proces en - indien gewenst - het budget.
Zo heeft ieder zijn rol.


Supply chain management

Een efficiente supply chain betekent dat alle schakels zo goedkoop mogelijk worden uitgevoerd. Een effectieve supply chain betekent dat alle schakels worden uitgevoerd door expertisepartijen die dit als beste kunnen. Hierdoor wordt de hele keten succesvoller en de koek groter. Ook dat is synergie.

 

Managed service provider (MSP)

Vanaf 2009 heeft Synergize zich toegelegd op het perfectioneren van de uitveoring als Managed service provider voor diverse opdrachtgevers. Wij hebben hiervoor een uniek model en proces geimplementeerd wat zeer succes door de markt wordt ontvangen. Als opdrachtgever levert het geld op in plaats van dat het geld kost, maar levert het vooral kwaliteit, toegevoegde waarde, flexibiliteit en rust in de organisatie. Voor meer info.

 

Verder bestaat onze dienstverlening uit:

 

Detachering van ICT professionals

Het invullen van een tijdelijke behoefte voor gekwalificeerd personeel op het gebied van ICT of ICT gerelateerde business. Wij maken gebruik van een 'bewezen' netwerk van partners, leveranciers en gerenommeerde freelancers.

Bemiddelen bij werving & selectie

Met gerenommeerde partners kunnen wij voorzien in uw behoefte voor vast personeel.

Workshops & assessments

Plannen en organiseren van Workshops ter ondersteuning van bijvoorbeeld het proces van requirements en change management.

Persoonlijke vaardigheden ontwikkelen (EQMM)

EQMM© is een door Synergize BV ontworpen model om de persoonlijke vaardigheden (EQ) te trainen van de individuen binnen een organisatie om zo als organisatie meer volwassener te worden. Doel en resultaat zijn: effectiever en efficiënter werken.

Aanmelden aanvraag